Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ŤAŽBA A DOBÝVANIE
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe

ŤAŽBA A DOBÝVANIE

Počet firiem: 5
Zobrazujem: 0 - 5
Pridať firmu
IČOFirma
31671055: Agropodnik, družstvo Trebišov
44763794: Bodroginvest, s. r. o.
10796436: Gejza Sedlák A G E N T Ú R A
44609515: SANYTOUR s.r.o.
36179736: Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o.