Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 40
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
44422962: Bartolomej Oláh
44525338: Beáta Dundovičová - mobile 2
31705600: BIO-SPOL s.r.o. Trebišov
34272941: Bohumil Keclík - FIRMA ASANAS
43422420: Dalibor Sugár - SUGAR
36759171: DANI SLOVAKIA spol. s r.o.
36216356: GeNeRaLi, s.r.o.
36568015: HQF s.r.o.
40953912: Igor Tomko - FA HUNTER
43014607: Ildikó Fényesová
40386228: Ing. Alena Suchá - ASEKO
43230326: Ing. Július Frajka
40384497: Ján Bodnár - ZBEDRUS
44482477: Ján Czáboczky
37537199: Jozef Gergely
43546994: Jozef Kanaloš - DENIM
43720714: Jozef Kudrač
33686360: Jozef Repáč - DODO
40386830: Juraj Baláž - ELEKTROSERVIS
36589837: KOVED s.r.o.